Stichting Richting Dongen more info

Stichting Richting Dongen

   

 

Stichting Richting. Werken aan samenleven.


Stichting Richting is de welzijnsorganisatie die actief hulp biedt aan mensen en groeperingen die een welkome bijdrage willen leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de gemeente Dongen. De stichting ondersteunt sociale, maatschappelijke of culturele initiatieven die de kwaliteit van de samenleving verbeteren en biedt kwetsbare groepen extra ondersteuning bij het realiseren van wensen en nieuwe plannen. Hierbinnen nemen de jeugd en de jongeren een speci 

 

Stichting Richting. Goed voor elkaar.

Onafhankelijk en zonder vooroordeel staat ‘ Stichting Richting’ midden in de maatschappij. Onbevangen en vol initiatief draagt de stichting bij aan de ontwikkeling van een betere samenleving waarin nieuwe initiatieven de ruimte krijgen die zij verdienen. Van taalcursus tot jongerenfestival. Van sponsorloop tot wijkfeest. Van voorlichtingsavond tot workshop helpt de stichting de plannenmakers verder en werkt hierin samen met de gemeente, vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties.